Εδώ θα βρείτε μια περίληψη των εθνικών νομοθεσιών που υποστηρίζουν τα ΑμΠΟ στην Ευρώπη. Παρακαλούμε ανατρέξτε στα μαθήματα στη γλώσσα σας για να ενημερωθείτε για την εθνική νομοθεσία στη χώρα σας (εφόσον υπάρχει).