Αυτή η ενότητα είναι αφιερωμένη στις συνοδευτικές επιστολές, οι οποίες είναι ένα χρήσιμο μέσο για να συστηθείτε και να παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες. Αρχικά, θα βρείτε ορισμένες γενικές συμβουλές που σας συνιστούμε να λαμβάνετε υπόψη κατά τη σύνταξη μιας συνοδευτικής επιστολής, και στη συνέχεια σκέψεις σχετικά με τη διάταξη, τη δομή και τον τρόπο παρουσίασης του περιεχομένου. Τέλος, θα έχετε μια εικόνα των διαφόρων τύπων συνοδευτικών επιστολών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες περιπτώσεις και δύο παραδείγματα αυτών.