Αυτός ο οδηγός απευθύνεται σε άτομα με προβλήματα όρασης που αναζητούν εργασία, και προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες και άλλους πόρους που θα συμβάλλουν στο ξεκίνημα μίας καριέρας, ξεκινώντας από τη σύνταξη ενός ελκυστικού και αποτελεσματικού βιογραφικού σημειώματος (CV) που μπορεί να οδηγήσει σε συνέντευξη για δουλειά. Σε αυτή την ενότητα θα μάθετε περισσότερα για ορισμένους κανόνες γραφής και δομής βιογραφικού σημειώματος με κατάλληλα παραδείγματα. Θα μάθετε επίσης πότε να χρησιμοποιείτε διαφορετικά είδη βιογραφικού σημειώματος ανάλογα με τον σκοπό σας και πώς να το αναπτύσσετε.