Αυτή η ενότητα έχει σαν στόχο να σας βάλει να αξιολογήσετε τους εαυτούς μας με βάση όσα μάθατε στις άλλες ενότητες αυτής της πλατφόρμας. Με αυτόν τον τρόπο θα κατανοήσετε ποιες γνώσεις έχετε αποκτήσει από το περιεχόμενο του μαθήματος.

Δεν χρειάζεται να μελετήσετε όλα τα περιεχόμενα της πλατφόρμας για να ολοκληρώσετε την αυτοαξιολόγηση, γιατί ίσως γνωρίζετε από προηγούμενη εμπειρίας σας κάποια από αυτά. Παρόλα αυτά συνιστάται ιδιαίτερα μια γρήγορη επανάληψη ακόμη και όταν γνωρίζετε τα θέματα.

Μόλις περάσετε την αξιολόγηση, θα μπορείτε να κατεβάσετε το Πιστοποιητικό Συμμετοχής σας.

Καλή τύχη!